Skontaktuj się

+48 42 710 50 00

mitmar@mitmar.pl

 

Więcej

Certyfikaty

Główną działalnością przedsiębiorstwa „MitMar” Sp. z o.o. w Głownie jest obrót mięsem i innymi artykułami poubojowymi mrożonymi i chłodzonymi – handel krajowy i zagraniczny, mrożenie, przechowywanie, pakowanie, transport. Firma zajmuje się również przechowalnictwem chłodniczym warzyw, owoców i innych płodów rolnych, produkcją mrożonek warzywnych, warzywno – mięsnych i dań gotowych.

Celem działalności firmy jest osiąganie zysków poprzez zaspokajanie potrzeb i rosnących wymagań klientów i konsumentów oraz produkowanie bezpiecznej żywności zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej, a misją firmy czynienie tego w sposób zgodny z najwyższymi standardami jakościowymi, pracą wykwalifikowanego i stabilnego personelu, chroniąc i dbając o środowisko.

Mając na uwadze potrzeby klientów zmierzamy do ich trwałego zaufania i zapewnienia im towarów i usług wysokiej Jakości tak, aby sta ć się dla obecnych i przyszłych klientów wiarygodnymi partnerami. Służy temu obowiązujący i dobrze funkcjonujący w firmie Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009, obejmujący HACCP (certyfikowany wg Codex Alimentarius), IFS i BRC. Utrzymujemy długotrwałe powiązania z naszymi dostawcami, którzy spełniają nasze wymagania sprecyzowane w obustronnie akceptowanych specyfikacjach. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość swojej pracy, pracują wg dobrze im znanych zasad GHP i GMP. Rozwój naszej firmy opieramy na unikaniu, a nie usuwaniu niezgodności, czego podstawą są działania zapobiegawcze.

Stale dążąc do rozwoju i doskonalenia nakreślamy cele strategiczne, realizacja których nadzorowana jest poprzez audity wewnętrzne i przeglądy systemu:

  • Utrzymanie mocnej pozycji na rynku i zwiększanie sprzedaży i poszerzanie rynków zbytu w kraju i za granicą.
  • Zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli w działania zapobiegawcze, doskonalące i usprawniające działalność firmy.
  • Ulepszanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizacja ryzyka wypadków.
  • Budowanie stabilnej kadry pracowniczej poprzez inwestycję w szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego.
  • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni i pomieszczeń produkcyjnych, maszyn i urządzeń. Dbanie o ich dobry stan techniczny i higieniczny.
  • Kontrola procesów i wyrobów na poziomie gwarantującym zgodność produktu z przyjętymi wymaganiami, zminimalizowanie ryzyka reklamacji.
  • Dalsze kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa silnego, stabilnego, pracującego w najwyższych standardach jakościowych.

HACCP

HACCP

BRC


IFS